Poskytujeme komplexní psychiatrickou péči dětem a adolescentům.

Děti se u nás nejčastěji léčí s poruchami autistického spektra, depresemi, úzkostnými poruchami, ADHD, poruchami příjmu potravy (mentální anorexií, mentální bulimií), hraniční poruchou osobnosti, disociativní poruchou identity, posttraumatickou stresovou poruchou, sebepoškozováním nebo suicidálními proklamacemi. Věnujeme se také dětem, u kterých se rozvíjí problém se závislostí. Dále dětem s fetálním alkoholovým syndromem nebo mentálním handicapem.

Naši pracovníci mají v dětské a dospělé psychiatrii letitou praxi. Poskytujeme tak kvalitní péči a zvládáme i medicínsky těžké pacienty. Péči psychiatra kombinujeme s péčí psychologa, psychoterapeuta nebo adiktologa. Zaměstnáváme také sestřičky, které za vámi, v případě potřeby, zajedou až domů.

Napříč všemi odbornostmi klademe důraz na vytvoření a udržení bezpečného a důvěrného terapeutického vztahu. Průběžně posuzujeme aktuální stav malých pacientů, konzultujeme ho v týmu, ev. přizpůsobujeme plán další péče. Pracujeme jak se samotným pacientem, tak s jeho blízkými, kterým poskytujeme edukaci, poradenství a rodinou terapii. Též poskytujeme služby krizové, s cílem předejít zhoršení stavu pacienta či jeho hospitalizaci. Předáváme pacienty do lůžkové péče a naopak.

Služby poskytované dětem:

Psychoterapie individuální, rodinná
Psychologická diagnostika
• Psychiatrická péče a farmakoterapie
Adiktologická péče a poradenství
Edukace
• Individuální poradenství
• Krizová intervence
• Krátká intervence
• Rodinné poradenství
• Prevence u rizikových pacientů
• Nácviková sezení (relaxační techniky, kognitivní funkce, zvládání zátěže…)
• Prevence relapsu u pacientů s abúsem
• Motivační program
• Domácí i ambulantní ošetřovatelská péče

Spolupracujeme s celou řadou pracovišť, dle potřeb konkrétních pacientů. Jedná se převážně o zdravotnická zařízení, úřady, sociální služby, dětské domovy apod.
Psychiatrická péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Zařízení spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami.

Objednat se →