Psychiatrie

Poskytujeme rychlou a aktivní pomoc všem, kteří mají jakékoliv duševní onemocnění. Zaměstnáváme tým kvalifikovaných odborníků několika profesí, kteří se vám budou ochotně věnovat a pomůžou vám k uzdravení…

Více →


Dětská psychiatrie

Děti se u nás nejčastěji léčí s poruchami autistického spektra, depresemi, úzkostnými poruchami, ADHD, poruchami příjmu potravy (mentální anorexií, mentální bulimií), hraniční poruchou osobnosti, disociativní poruchou…

Více →


Psychologie

Naši psychologové zjišťují, pomocí rozhovoru a dotazníkového šetření, psychologický profil pacienta. Zaměřují se na přítomnost prožitého traumatu a případně rozsah jeho následků. Sledují, zda pacient neprožil šikanu…

Více →


Psychoterapie

Psychoterapie je léčebný postup, tzv. „léčba slovem“. Pacient pravidelně hovoří s psychoterapeutem a tím postupně dochází k žádoucí změně v jeho životě. Terapeut je průvodcem pacienta v náročném období jeho života…

Více →


Léčba závislosti

Poskytujeme péči lidem, kteří mají problém s užíváním nelegálních či legálních návykových látek. Dále osobám s tzv. nelátkovou závislostí, tedy těm, kteří mají problémy s hráčstvím, propadli rizikovým aktivitám…

Více →


Edukace

Nabízíme kurzy a školení na téma diagnostiky, léčby a speciální péče u dětí i dospělých s poruchami autistického spektra. Zaškolíme rodiče i profesionály. Zajistíme programy cílené na prevenci závislostních poruch…

Více →