Psychologie

Naši psychologové zjišťují, pomocí rozhovoru a dotazníkového šetření, psychologický profil pacienta.

Zaměřují se na přítomnost prožitého traumatu a případně rozsah jeho následků. Sledují, zda pacient neprožil šikanu ve školním nebo volnočasovém prostředí, psychické či sexuální zneužití, zda nemá zkušenost se sebepoškozováním nebo dokonce nemá sebevražedné tendence.

Provádí cílené vyšetření na přítomnost depresí, poruch osobnosti, disociativních symptomů atd. Hodnotí celkovou psychopatologii pacienta.

Sužby poskytované psychology: psychologické vyšetření, individuální a rodinná psychoterapie, krizová intervence.

Objednat se →