Psychiatrie

Poskytujeme rychlou a aktivní pomoc všem, kteří mají jakékoliv duševní onemocnění. Zaměstnáváme tým kvalifikovaných odborníků několika profesí, kteří se vám budou ochotně věnovat a pomůžou vám k uzdravení.

Léčíme pacienty s různými psychickými či psychosomatickými obtížemi: neurotické poruchy, deprese a bipolární poruchy nebo úzkostné poruchy. Specializujeme se také na léčbu závažnějších poruch, např. léčbu pacientů s traumatickými zkušenostmi, disociativními poruchami, ADHD, poruchami příjmu potravy (mentální anorexií, mentální bulimií), poruchami autistického spektra (aspergerovým syndromem, autismem) nebo osob s mentálním handicapem. K závažnějším případům řadíme také pacienty, kteří se sebepoškozují, mají sebevražedné myšlenky, či dokonce sebevražedné pokusy v anamnéze, nebo pacienty mající problém se závislostí.

Psychiatrická péče zahrnuje vyšetření, diagnostiku, léčbu, edukaci a poradenství. Součástí léčebného procesu je samozřejmě farmakoterapie. V případě potřeby je doplněna o péči psychologickou, psychoterapeutickou nebo adiktologickou.

Spolupracujeme s celou řadou pracovišť, dle potřeb konkrétních pacientů. Jedná se převážně o zdravotnická zařízení, specializované ambulance, úřady, sociální služby, apod.

Přijímáme pacienty v ochranné léčbě toxikomanické a psychiatrické, spolupracujeme se soudy.

Pracujeme jak se samotným pacientem, tak s jeho blízkými. V případě potřeby za vámi zajede náš pracovník až domů.

Péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami.

Objednat se →