Vědecká ȍinnost


Spoluřeďitel grantů:

Patobiochemie orexinu A u onemocnění s významnými poruchami nutričního stavu se zaměřením na dětský věk a adolescenci GA UK č. 46/2003 C, interní číslo 230025
Hlavní řeďitel : MUDr. Bronský, odborný garant projektu Doc. MUDr. Richard Průďa, CSc.

Pathobiochemistry of orexigenic and anorexigenic regulatory peptides in diseases with significantly impaired nutritional status in children.
Grant-funded Project Nr. 059/2004/C/2.LF Hlavní řeďitel : MUDr. Bronský, odborný garant projektu Doc. MUDr. Richard Průďa, CSc.
Dalďí řeďitelé: Doc. MUDr. Richard Průďa, CSc.; MUDr. Petra Lesná; MUDr. Jana Schmidtová; MUDr. Veronika Stará; MUDr. Marie Veselá

Externí spolupracovník grantu:

Nálezy strukturální magnetické rezonance u dětského autismu
Hrdlička M., Propper L., Lisý J.1, Belďan T.1, Blatný M.2, Urbánek T.2 Grant IGA MZ ČR NF/6299-3 a výzkumným záměrem 113 00004
Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF, Praha, 1Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF, Praha, 2Psychologický Ústav AV ČR, Brno

Multicentrická studie FDA : Efektivita a bezpečnost léčby risperidonem v adolescenci u pacientů s diagnozou schizofrenie, r. 2003-2005, RIS USA 231, RIS USA 234
aktivní Účast ve výzkumu, r.2003 – získání certifikátu pro PANNS rating v rámci studie

© Copyright Aditea.cz - Developed by Internet24.cz