Skupina osobního rozvoje pro dospělé

Dospělí zájemci o zařazení do skupiny osobního rozvoje se mohou hlásit k přijetí do skupiny osobního rozvoje. Místo se uvolnilo nyní  se po delší době, skupina je polotevřená, dlouhodobá,  probíhá nepřetržitě od r. 2011 – dosud. Většina klientů pracuje ve skupině dlouhodobě i několik let, což skýtá možnost stabilní podpory a možnost kontinuálního růstu, z čehož dle našim zkušeností naši klienti významně profitují. Skupina tohoto druhu je spíše ojedinělá, častěji jsou vedeny skupiny s definovanou délkou 12-24 měsíců. Připravujeme kurzy a semináře pro rodiče autistických dětí na jaře 2018 a podzim 2018, zájemci se mohou hlásit.

© Copyright Aditea.cz - Developed by Internet24.cz