Vzdělání a kurzy


Postgraduální vzdělání::

11/ 2000 atestace I. stupně v oboru Psychiatrie

4/ 2004 nástabová atestace v oboru Dětská psychiatrie

6/ 2005 základní atestace dle EU v oboru Návykových nemoc

6/ 2003 nástavbová atestace – Funkční specializace v systemický psychoterapii

10/2008 ČLK- získání odborností a licence L3 v oboru Dětská psychiatrie

10/2008 ČLK- získání odborností a licence L3 v oboru Návykový poruchy

9/2009 ČLK přezkoušení odbornosti a získání odbornosti a licence L3 v oboru Psychiatrie


Psychoterapeutické výcviky:

1998 – 2002 5 letý psychoterapeutický dynamický výcvik komunitní v rozsahu 500 hodin, Epochý Plzeň, zakončený závěrečnou zkouškou.

1999 – 2002 výcvik ve skupinové psychoanalytické terapie v rozsahu 300 hodin ČSPAP, ul .Břehová, Praha 2.

2001 – 2003 dvouletý výcvik psychoanalytické teorie a praxe skupinové analýzy, v celkovým rozsahu 200 hodin, zakončený závěrečnou zkouškou.

2005 – 2008 supervize skupinové psychoanalytické terapie

2007 – 2010 výcvik párový a rodinný psychoanalytický psychoterapie, ČSPAP Praha

© Copyright Aditea.cz - Developed by Internet24.cz