Publikace


Schmidtová, Jana. Fetální alkoholový syndrom (FAS) a spektrum vrozených alkoholových poruch (FASD), s. 63-101. In: Malá a kolektiv.. Dítě a stres, Tigris, 2007.

Schmidtová, Jana. Farmakoterapie mentální retardace in: Kolektiv autorů Jůn H., Čadilová V. et al..Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením, ISBN 80-86980-00-6, Modrý klíč, 2005

Schmidtová, Jana. Farmakoterapie mentální retardace a autismu, s. 143-152. in: Čadilová V., Jůn H., Thorová K., Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem, Portál, 2007

Schmidtová, Jana. Fetální alkoholový syndrom ( FAS) a spektrum vrozených alkoholových poruch (FASD), s. 352  367. Adiktologie 7(3), 2007.

Bronský, Jičí  Nedvídková, J.  Schmidtová, Jana  Hrdlička, Michal  Průša, Richard.

Ghrelin, leptin IGF-1 and IGF-BP3 and their relationship in girls with mental anorexia before and after realimentation In: Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition//1.402, roč. 39, č. Suppl. 1, 2004, s. S74-S74, abstrakt

Kocourková, Jana  Schmidtová, Jana
Specifické aspekty sexuálního zneužívání dětí. In: Česká a slovenská psychiatrie//, roč. 100, č. 7, 2004, s. 445-448, kasuistika

Kocourková, Jana  Schmidtová, Jana. Suicidium v rodině jako psychické trauma. In: Československá psychologie, 51, 3, 2007, s. 312-316 .

Schmidtová, Jana  Kocourková, Jana
Sexuální zneužívání v dětství a jeho destruktivní následky
In: Česko-slovenská pediatrie//, roč. 59, č. 2, 2004, s. 90-93, původní článek

Bronský J.,Veselá M., Krásničanová H., Nedvídková J., Schmidtová J. , Hrdlička M., Koutek J., Průša R., Nevoral J.. Celkový ghrelin v plazmě pacientek s mentální anorexií během osmitýdenní
realimentace. Total plasma ghrelin in girls with anorexia nervosa during 8 weeks of realimentation.
(Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha.) Česká a slovenská psychiatrie 2005, s.45-48.
ročník 101, Supplementum 1.

Schmidtová, Jana. Traumatické zkušenosti rodičů dětí s Aspergerovým syndromem. Konference XV. Opačanské dny, 2009. stať ve sborníku

Schmidtová, Jana. FAS a spektrum vrozených alkoholových poruch (FASD). Sborník abstrakt 22.konference Duševní zdraví mládeže. Psychiatrická klinika LF MU, CZ, Brno, 2006, stať ve sborníku

Schmidtová, Jana. Aspergerův syndrom a jeho klinické projevy. Sborník abstrakt 23.konference Duševní zdraví mládeže. Psychiatrická klinika LF MU, CZ, Brno, 2008, stať ve sborníku

Schmidtová, Jana. Pčínos atomoxetinu v léčbě autistických dětí s projevy ADHD. Sborník abstrakt 23.konference Duševní zdraví mládeže. Psychiatrická klinika LF MU, CZ, Brno, 2008, stať ve sborníku

Bronský, Jičí  Nedvídková, J.  Schmidtová, Jana  Hrdlička, Michal  Koutek, Jičí
Ghrelin, leptin, IGF-1 a IGFBP3 a jejich vzájemný vztah u pacientek s mentální anorexií během realimentační a psychiatrické léčby(autor statě///autor statě///autor statě///autor statě///autor statě), 2. LF UK, CZ, 2. LF UK/Praha, 2004, s. 2-2, stať ve sborníku

Bronský, Jičí  Nedvídková, J.  Schmidtová, Jana  Hrdlička, Michal  Koutek, Jičí
Význam stanovení imunoreaktivního orexinu A v periferní plazmě pacientek s mentální anorexií (autor statě///autor statě///autor statě///autor statě///autor statě), Česká společnost klinické biochemie, Praha, 2004, s. 130-130, stať ve sborníku

Bronský, Jičí  Nedvídková, J.  Schmidtová, Jana  Hrdlička, Michal  Koutek, Jičí
Význam stanovení imunoreaktivního orexinu A v periferní plazmě pacientek s mentální anorexií (autor statě///autor statě///autor statě///autor statě///autor statě), STAPRO, CZ, Pardubice, 2004, s. 25-25, stať ve sborníku

Schmidtová, Jana  Thorová, Katečina  Hrdlička, Michal
Časná diagnostika a klinické projevy Aspergerova syndromu
(autor statě///autor statě///autor statě), Psychiatrická klinika LF MU, CZ, Brno, 2004, s. 18-18, stať ve sborníku

Malá E., Baraniková Z., Schmidtová J. Rettův syndrom. (autor statě///autor statě///autor statě), Psychiatrická klinika LF MU, CZ, Brno, 2002 , stať ve sborníku

Schmidtová, Jana. Časná diagnostika poruch autistického spektra
Psychiatrická klinika LF MU, CZ, Brno, 2010, stať ve sborníku abstrakt

Schmidtová, Jana. Kasuistiky (3). Klinické zkušenosti s pčípravkem Zeldox. Maxdorf , 2002, s.35-59.

Schmidtová, Jana  Kopecká, Iva. Pčijetí nemoci rodinou  důležitý faktor ovlivňující kvalitu života mladého psychotika. Sborník 4. ročníku konference Integrativní pčístup k léčbě pacientů se schizofrenií, Jáchymov 2002.

Schmidtová, Jana. Časná diagnostika a klinické projevy PAS . Psychologická fakulta Olomouc, Olomoucké psychologické dny, 2010, stať ve sborníku

© Copyright Aditea.cz - Developed by Internet24.cz