O nás


MUDr. Jana Schmidtová

Pregraduální vzdělání:

1988-1994
1. lékařská fakulta UK

Zaměstnání:

5/1998 – 12/1999

Psychiatrické oddělení­ íšVN Praha Střešovicestáž na lůžkovém oddělení­

12/1999 – 3/2000
Interní­ klinika Fakultní­ Thomayerovy nemocnice

4/1998 a 4-5/2000

Chirurgické oddělení Nemocnice Milosrdných Sester Karla Boromejského

6/2000- 6/2001
Oddělení­ léčby závislostí­ VFN, U Apolináře, Praha 2

6/2001- 9/2007
Dětská psychiatrická¡ klinika FN Motol, Praha 5
vedoucí lékařka 20 lůžkového oddělení
specializovaná diagnostika pro problémové děti a děti s autismem
školitelka pro oblast autismu
vědecko výzkumná práce až viz pří­loha

2006 až 2009
Státní­ ústav pro kontrolu léčiv
externí­ spolupracovnice v oboru dětská psychiatrie

2001 až dosud
Státní­ ústav pro kontrolu léčiv
externí­ spolupracovnice v oboru dětská psychiatrie

10/2007 až 4/2011
Psychiatrické oddělení­ íšVN Praha Střešovice
psychiatrická ambulance pro dospělé UVN Praha

1/2011 až 4/2012
Centrum komplexní­ péče KDDL VFN
psychiatrická ambulance pro nedonošené děti

1/2009 až dosud
Dětská psychiatrická léčebna Opařany
vedoucí­ lékařka pro dvě oddělení adolescentních dětí až 45 lůžek
školitelka pro oblast autismu

1/2010 až dosud
ADITEA, Lublaňská 20/125, Praha 2
soukromá psychoterapeutická praxe
poradenství­ a diagnostika autismu, Aspergerova syndromu

Členství­ v odborných společnostech

České psychiatrické společnosti ČSL JEP
Česká psychofarmakologická společnost
České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP)
České psychoterapeutické společnosti ČSL JEP
Společnosti pro návykové nemoci ČSL JEP
Spolku lékařů Praha.

© Copyright Aditea.cz - Developed by Internet24.cz