Inspirativní­ rozvoj


SKUPINA OSOBN͍HO ROZVOJE

 je určena pro:

Všechny, kteří chtějí více porozumět sobě a poznat sami sebe, objevovat čím jsou vztahy v jejich životě a jak do vztahů s druhými vstupují a jak se na nich podílejí. Skupina může pomoci hledat a nalézt v každém člověku jeho pozitivní vlastnosti, rozvíjet kreativitu a posílit sebevědomí.

Dále je určena pro ty, kteří mají potíže v oblasti vztahové, osobní, pracovní, psychosomatické nebo dlouhodobé problémy s nadváhou. Každý, kdo si uvědomil, že nějaký problém cítí, může, pokud chce, s pomocí odborníka věci změnit.

Lektorem je akreditovaný psychoterapeut s dlouholetou zkušeností v individuální i skupinové psychoterapii. S každým nově nastupujícím členem do skupiny povede terapeut 2-3 individuální pohovory.

Terapeut skupiny: MUDr. Jana Schmidtová

Diskrétní přístup zaručen

Celkový počet míst ve skupině limitován počtem 10 osob

Frekvence setkávání:  1x týdně na 1,5 hodiny , dlouhodobě

Cena: 330 Kč za jedno skupinové setkání

Místo konání:Centrum osobního rozvoje ADITEA, Praha 2 , Lublaňská  20/125

Kontakt pro zájemce:

tel.: 608 331 242

Aktuálně  nabízíme volná místa v již dlouhodobě fungující polouzavřené skupině.

Počet míst omezen.

Noví zájemci jsou přijímáni i po zahájení skupiny do naplnění  kapacity skupiny.

Otevíráme novou skupinu pro adolescenty od  14-19 let věku.Práce ve skupině bude zacílena na rozvoj  tvůrčího myšlení, sebepoznání a  emotivního prožívání.
Skupina bude dále zaměřena speciálně na terapii nepříznivých událostí a traumatických zkušeností v dětství a jejich včlenění do životní zkušenosti.
Cílem je vedení klientů k rozvoji kreativity a  také pomoc při hledání vlastní spokojenosti a životního směřování.
Plán otevření skupiny jaro – podzim 2018.

 

© Copyright Aditea.cz - Developed by Internet24.cz